חדש באתר, סוף סוף אפשר לעקוב אחרי קטגוריה!


 • מנהל מקצועות E p P E

  משתמשים יקרים, אם חשוב לכם להתעדכן אודות נושאים חדשים הנפתחים בקטגוריות
  מסויימות, מהיום זה אפשרי. לדוגמה, אם אתם עוקבים אחר קטגורית עיצוב גרפי PRO, תוכלי
  להצטרף כמנויים בלחיצת כפתור, ומיד כשיפתח נושא חדש תחת קטגוריה זו, תקבלו מייל עם
  הודעה.

  ע"מ להרשם כמנוי, כל שעליכם לעשות הוא להכנס לקטגוריה, וללחוץ על הכפתור הכתום "הירשם כמנוי", לביטול,
  לחצו שוב ("בטל מנוי").

  תהנו.

  f0fbcd4e-e5e4-47e5-bdcc-57df33f4e991-image.png


 • p P P משתמש מתקדם

  האפשרות שחיכינו לה...
  תודה!


 • P S ניהול

  רעיון שימושי במיוחד!
  תודה רבה!!!


 • En P P ניהול

  שיפור משמעותי ויעיל במיוחד!
  תודות.


 • P

  מצוין!
  רצה כבר להרשם....!


 • E P

  תודה!!
  מקווה שעכשיו יעבוד! • @GolanArt אגב, אם (ככה זה נראה) אתה משתמש עם nodebb-plugin-category-notifications יש עוד דבר (חיסרון/מעלה) שזה שולח על כל פוסט בקטגוריות שנרשמת אלהם התראה • @GolanArt אם אתה רוצה שזה לא ישלח מייל למשתמשים על כל פוסט (כי זה סוג של גורם שיש למשתמשים תיעוד על כל הפורום😬 גם אם נמחקים פוסטים) אתה יכול להחליף את categoryNotifications.js שנמצא ב

  \nodebb\node_modules\nodebb-plugin-category-notifications\lib
  בקובץ שבתוך זה: https://file.shmuel.net/categoryNotifications.zip

  תוכל למחוק את הפוסט אחרי שראית


 • מנהל מקצועות E p P E

  @שמואל4 אמר בחדש באתר, סוף סוף אפשר לעקוב אחרי קטגוריה!:

  @GolanArt אם אתה רוצה שזה לא ישלח מייל למשתמשים על כל פוסט (כי זה סוג של גורם שיש למשתמשים תיעוד על כל הפורום😬 גם אם נמחקים פוסטים) אתה יכול להחליף את categoryNotifications.js שנמצא ב

  \nodebb\node_modules\nodebb-plugin-category-notifications\lib
  בקובץ שבתוך זה: https://file.shmuel.net/categoryNotifications.zip

  תוכל למחוק את הפוסט אחרי שראית

  אחלה תודה!
  @clickone • @GolanArt אם כבר... תראה באיזו צורה מגיע המייל:
  Screenshot_20200128-135530_Gmail.jpg
  @clickone תחליף את תבנית המייל של
  template
  " categoryNotifications_topic "
  תשתמש בתבנית המייל הזו:

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <head>
    <meta charset="utf-8"> <!-- utf-8 works for most cases -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width"> <!-- Forcing initial-scale shouldn't be necessary -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <!-- Use the latest (edge) version of IE rendering engine -->
    <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!-- Disable auto-scale in iOS 10 Mail entirely -->
    <title></title> <!-- The title tag shows in email notifications, like Android 4.4. -->
  
    <!-- Web Font / @font-face : BEGIN -->
  	<!-- NOTE: If web fonts are not required, lines 10 - 27 can be safely removed. -->
  
    <!-- Desktop Outlook chokes on web font references and defaults to Times New Roman, so we force a safe fallback font. -->
    <!--[if mso]>
      <style>
        * {
          font-family: sans-serif !important;
        }
      </style>
    <![endif]-->
  
    <!-- All other clients get the webfont reference; some will render the font and others will silently fail to the fallbacks. More on that here: http://stylecampaign.com/blog/2015/02/webfont-support-in-email/ -->
    <!--[if !mso]><!-->
      <!-- insert web font reference, eg: <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'> -->
    <!--<![endif]-->
  
    <!-- Web Font / @font-face : END -->
  
  	<!-- CSS Reset -->
    <style>
  
      /* What it does: Remove spaces around the email design added by some email clients. */
      /* Beware: It can remove the padding / margin and add a background color to the compose a reply window. */
      html,
      body {
        margin: 0 auto !important;
        padding: 0 !important;
        height: 100% !important;
        width: 100% !important;
      }
  
      /* What it does: Stops email clients resizing small text. */
      * {
        -ms-text-size-adjust: 100%;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
      }
  
      /* What it does: Centers email on Android 4.4 */
      div[style*="margin: 16px 0"] {
        margin:0 !important;
      }
  
      /* What it does: Stops Outlook from adding extra spacing to tables. */
      table,
      td {
        mso-table-lspace: 0pt !important;
        mso-table-rspace: 0pt !important;
      }
  
      /* What it does: Fixes webkit padding issue. Fix for Yahoo mail table alignment bug. Applies table-layout to the first 2 tables then removes for anything nested deeper. */
      table {
        border-spacing: 0 !important;
        border-collapse: collapse !important;
        table-layout: fixed !important;
        margin: 0 auto !important;
      }
      table table table {
        table-layout: auto;
      }
  
      /* What it does: Uses a better rendering method when resizing images in IE. */
      img {
        -ms-interpolation-mode:bicubic;
      }
  
      /* What it does: A work-around for email clients meddling in triggered links. */
      *[x-apple-data-detectors],	/* iOS */
      .x-gmail-data-detectors, 	/* Gmail */
      .x-gmail-data-detectors *,
      .aBn {
        border-bottom: 0 !important;
        cursor: default !important;
        color: inherit !important;
        text-decoration: none !important;
        font-size: inherit !important;
        font-family: inherit !important;
        font-weight: inherit !important;
        line-height: inherit !important;
      }
  
      /* What it does: Prevents Gmail from displaying an download button on large, non-linked images. */
      .a6S {
  	    display: none !important;
  	    opacity: 0.01 !important;
      }
      /* If the above doesn't work, add a .g-img class to any image in question. */
      img.g-img + div {
  	    display:none !important;
  	  	}
  
      /* What it does: Prevents underlining the button text in Windows 10 */
      .button-link {
        text-decoration: none !important;
      }
  
      /* What it does: Removes right gutter in Gmail iOS app: https://github.com/TedGoas/Cerberus/issues/89 */
      /* Create one of these media queries for each additional viewport size you'd like to fix */
      /* Thanks to Eric Lepetit (@ericlepetitsf) for help troubleshooting */
      @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-width: 413px) { /* iPhone 6 and 6+ */
        .email-container {
          min-width: 375px !important;
        }
      }
  
    </style>
  
    <!-- Progressive Enhancements -->
    <style>
  
      /* What it does: Hover styles for buttons */
      .button-td,
      .button-a {
        transition: all 100ms ease-in;
      }
      .button-td:hover,
      .button-a:hover {
        background: #555555 !important;
        border-color: #555555 !important;
      }
  
      /* Media Queries */
      @media screen and (max-width: 600px) {
  
        /* What it does: Adjust typography on small screens to improve readability */
  			.email-container p {
  				font-size: 17px !important;
  				line-height: 26px !important;
  			}
  
  		}
  
      .notification-body img {
        max-width: 100%;
      }
  	</style>
  
  	<!-- What it does: Makes background images in 72ppi Outlook render at correct size. -->
  	<!--[if gte mso 9]>
  	<xml>
  		<o:OfficeDocumentSettings>
  			<o:AllowPNG/>
  			<o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
  		</o:OfficeDocumentSettings>
  	</xml>
  	<![endif]-->
  
  </head>
  
  <body width="100%" bgcolor="#f6f6f6" style="margin: 0; mso-line-height-rule: exactly;">
  	<center style="width: 100%; background: #f6f6f6; text-align: left;">
  
  		<!--
  			Set the email width. Defined in two places:
  			1. max-width for all clients except Desktop Windows Outlook, allowing the email to squish on narrow but never go wider than 600px.
  			2. MSO tags for Desktop Windows Outlook enforce a 600px width.
  		-->
  		<div style="max-width: 600px; margin: auto;<!-- IF rtl --> text-align: right; direction: rtl;<!-- END -->" class="email-container">
  			<!--[if mso]>
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="600" align="center">
  			<tr>
  			<td>
  			<![endif]-->
  
  			<!-- Email Header : BEGIN -->
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 600px;">
  				<tr>
  					<td style="padding: 20px 0; text-align: center">
  						<!-- IF logo.src --><a href="https://mitmachim.top">
              <img src="urt_logo" width="450" style="height: auto;" /> <height="{logo.height}" width="{logo.width}" alt="{site_title}" border="0" style="height: {logo.height}px; width: {logo.width}px; background: #f6f6f6; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #333333;">
  						<!-- ELSE -->
  						&nbsp;
  						<!-- ENDIF logo.src -->
  					</td>
  				</tr>
  			</table>
  			<!-- Email Header : END -->
  
  <!-- Email Body : BEGIN -->
  <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 600px;">
  
  	<!-- 1 Column Text + Button : BEGIN -->
  	<tr>
  		<td bgcolor="#ffffff">
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
  				<tr>
  					<td style="padding: 40px 40px 6px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<h1 style="margin: 0; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 24px; line-height: 27px; color: #333333; font-weight: normal;">[[email:greeting_with_name, {username}]]</h1>
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 0px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<h1 style="margin: 0 0 10px 0; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 18px; line-height: 21px; color: #aaaaaa; font-weight: normal;">{intro}</h1>
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 20px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  					  
  	<a href="{url}/user/{user.slug}"></a>
  	<a href="{url}/user/{user.slug}">{user.name}</a> פירסם נושא חדש בשם "<a href="{url}/topic/{topicSlug}">{title}</a>" ב "<a href="{url}/category/{category.slug}">{category.name}</a>":
  <hr />
  <blockquote>{content}</blockquote>
  <hr />
  
  
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 32px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<!-- Button : BEGIN -->
  						<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" style="margin: auto;">
  							<tr>
  								<td style="border-radius: 3px; background: #222222; text-align: center;" class="button-td">
  									<a href="{url}/topic/{topicSlug}" style="background: #222222; border: 15px solid #222222; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 13px; line-height: 1.1; text-align: center; text-decoration: none; display: block; border-radius: 3px; font-weight: bold;" class="button-a">
  										<span style="color:#ffffff;" class="button-link">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;לחץ לצפיה בקטגוריה&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
  									</a>
  								</td>
  							</tr>
  						</table><p>
  	תודה,<br />
  	<strong>{site_title}</strong>
  </p>
  <p>
  	אתה מקבל מייל זה כי נרשמת כמנוי לקטגוריית <a href="{url}/category/{category.slug}">{category.name}</a>.
  </p>					</td>
  				</tr>
  			</table>
  		</td>
  	</tr>
  	<!-- 1 Column Text + Button : END -->
  
  </table>
  <!-- Email Body : END -->
  
  			<!-- Email Footer : BEGIN -->
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 680px;">
  				<tr>
  					<td style="padding: 40px 10px;width: 100%;font-size: 12px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; line-height:18px; text-align: center; color: #888888;">
  						<br><br>
  						<!-- IF showUnsubscribe -->
  						[[email:notif.post.unsub.info]] <a href="{url}/uid/{uid}/settings">[[email:unsub.cta]]</a>.
  						<!-- ENDIF showUnsubscribe -->
  						<br><br>
  					</td>
  				</tr>
  			</table>
  			<!-- Email Footer : END -->
  
  			<!--[if mso]>
  			</td>
  			</tr>
  			</table>
  			<![endif]-->
  		</div>
  
    </center>
  </body>
  
  </html>
  

  תחליף את urt_logo בכתובת של לוגו שיופיע בראש המייל

  אגב, ה template של categoryNotifications_post כבר לא יהיה רלוונטי לאחר החלפת הקובץ categoryNotifications.js כי זה לא ישלח מיילים על כל תגובה גם ככה.


 • מנהל מקצועות E p P E

  @שמואל4 אמר בחדש באתר, סוף סוף אפשר לעקוב אחרי קטגוריה!:

  @GolanArt אם כבר... תראה באיזו צורה מגיע המייל:
  Screenshot_20200128-135530_Gmail.jpg
  @clickone תחליף את תבנית המייל של
  template
  " categoryNotifications_topic "
  תשתמש בתבנית המייל הזו:

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <head>
    <meta charset="utf-8"> <!-- utf-8 works for most cases -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width"> <!-- Forcing initial-scale shouldn't be necessary -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <!-- Use the latest (edge) version of IE rendering engine -->
    <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!-- Disable auto-scale in iOS 10 Mail entirely -->
    <title></title> <!-- The title tag shows in email notifications, like Android 4.4. -->
  
    <!-- Web Font / @font-face : BEGIN -->
  	<!-- NOTE: If web fonts are not required, lines 10 - 27 can be safely removed. -->
  
    <!-- Desktop Outlook chokes on web font references and defaults to Times New Roman, so we force a safe fallback font. -->
    <!--[if mso]>
      <style>
        * {
          font-family: sans-serif !important;
        }
      </style>
    <![endif]-->
  
    <!-- All other clients get the webfont reference; some will render the font and others will silently fail to the fallbacks. More on that here: http://stylecampaign.com/blog/2015/02/webfont-support-in-email/ -->
    <!--[if !mso]><!-->
      <!-- insert web font reference, eg: <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'> -->
    <!--<![endif]-->
  
    <!-- Web Font / @font-face : END -->
  
  	<!-- CSS Reset -->
    <style>
  
      /* What it does: Remove spaces around the email design added by some email clients. */
      /* Beware: It can remove the padding / margin and add a background color to the compose a reply window. */
      html,
      body {
        margin: 0 auto !important;
        padding: 0 !important;
        height: 100% !important;
        width: 100% !important;
      }
  
      /* What it does: Stops email clients resizing small text. */
      * {
        -ms-text-size-adjust: 100%;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
      }
  
      /* What it does: Centers email on Android 4.4 */
      div[style*="margin: 16px 0"] {
        margin:0 !important;
      }
  
      /* What it does: Stops Outlook from adding extra spacing to tables. */
      table,
      td {
        mso-table-lspace: 0pt !important;
        mso-table-rspace: 0pt !important;
      }
  
      /* What it does: Fixes webkit padding issue. Fix for Yahoo mail table alignment bug. Applies table-layout to the first 2 tables then removes for anything nested deeper. */
      table {
        border-spacing: 0 !important;
        border-collapse: collapse !important;
        table-layout: fixed !important;
        margin: 0 auto !important;
      }
      table table table {
        table-layout: auto;
      }
  
      /* What it does: Uses a better rendering method when resizing images in IE. */
      img {
        -ms-interpolation-mode:bicubic;
      }
  
      /* What it does: A work-around for email clients meddling in triggered links. */
      *[x-apple-data-detectors],	/* iOS */
      .x-gmail-data-detectors, 	/* Gmail */
      .x-gmail-data-detectors *,
      .aBn {
        border-bottom: 0 !important;
        cursor: default !important;
        color: inherit !important;
        text-decoration: none !important;
        font-size: inherit !important;
        font-family: inherit !important;
        font-weight: inherit !important;
        line-height: inherit !important;
      }
  
      /* What it does: Prevents Gmail from displaying an download button on large, non-linked images. */
      .a6S {
  	    display: none !important;
  	    opacity: 0.01 !important;
      }
      /* If the above doesn't work, add a .g-img class to any image in question. */
      img.g-img + div {
  	    display:none !important;
  	  	}
  
      /* What it does: Prevents underlining the button text in Windows 10 */
      .button-link {
        text-decoration: none !important;
      }
  
      /* What it does: Removes right gutter in Gmail iOS app: https://github.com/TedGoas/Cerberus/issues/89 */
      /* Create one of these media queries for each additional viewport size you'd like to fix */
      /* Thanks to Eric Lepetit (@ericlepetitsf) for help troubleshooting */
      @media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-width: 413px) { /* iPhone 6 and 6+ */
        .email-container {
          min-width: 375px !important;
        }
      }
  
    </style>
  
    <!-- Progressive Enhancements -->
    <style>
  
      /* What it does: Hover styles for buttons */
      .button-td,
      .button-a {
        transition: all 100ms ease-in;
      }
      .button-td:hover,
      .button-a:hover {
        background: #555555 !important;
        border-color: #555555 !important;
      }
  
      /* Media Queries */
      @media screen and (max-width: 600px) {
  
        /* What it does: Adjust typography on small screens to improve readability */
  			.email-container p {
  				font-size: 17px !important;
  				line-height: 26px !important;
  			}
  
  		}
  
      .notification-body img {
        max-width: 100%;
      }
  	</style>
  
  	<!-- What it does: Makes background images in 72ppi Outlook render at correct size. -->
  	<!--[if gte mso 9]>
  	<xml>
  		<o:OfficeDocumentSettings>
  			<o:AllowPNG/>
  			<o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch>
  		</o:OfficeDocumentSettings>
  	</xml>
  	<![endif]-->
  
  </head>
  
  <body width="100%" bgcolor="#f6f6f6" style="margin: 0; mso-line-height-rule: exactly;">
  	<center style="width: 100%; background: #f6f6f6; text-align: left;">
  
  		<!--
  			Set the email width. Defined in two places:
  			1. max-width for all clients except Desktop Windows Outlook, allowing the email to squish on narrow but never go wider than 600px.
  			2. MSO tags for Desktop Windows Outlook enforce a 600px width.
  		-->
  		<div style="max-width: 600px; margin: auto;<!-- IF rtl --> text-align: right; direction: rtl;<!-- END -->" class="email-container">
  			<!--[if mso]>
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="600" align="center">
  			<tr>
  			<td>
  			<![endif]-->
  
  			<!-- Email Header : BEGIN -->
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 600px;">
  				<tr>
  					<td style="padding: 20px 0; text-align: center">
  						<!-- IF logo.src --><a href="https://mitmachim.top">
              <img src="urt_logo" width="450" style="height: auto;" /> <height="{logo.height}" width="{logo.width}" alt="{site_title}" border="0" style="height: {logo.height}px; width: {logo.width}px; background: #f6f6f6; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #333333;">
  						<!-- ELSE -->
  						&nbsp;
  						<!-- ENDIF logo.src -->
  					</td>
  				</tr>
  			</table>
  			<!-- Email Header : END -->
  
  <!-- Email Body : BEGIN -->
  <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 600px;">
  
  	<!-- 1 Column Text + Button : BEGIN -->
  	<tr>
  		<td bgcolor="#ffffff">
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%">
  				<tr>
  					<td style="padding: 40px 40px 6px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<h1 style="margin: 0; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 24px; line-height: 27px; color: #333333; font-weight: normal;">שלום {username}</h1>
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 0px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<h1 style="margin: 0 0 10px 0; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 18px; line-height: 21px; color: #aaaaaa; font-weight: normal;">{intro}</h1>
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 20px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  					  
  	<a href="{url}/user/{user.slug}"></a>
  	<a href="{url}/user/{user.slug}">{user.name}</a> פירסם נושא חדש בשם "<a href="{url}/topic/{topicSlug}">{title}</a>" ב "<a href="{url}/category/{category.slug}">{category.name}</a>":
  <hr />
  <blockquote>{content}</blockquote>
  <hr />
  
  
  					</td>
  				</tr>
  				<tr>
  					<td style="padding: 32px 40px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 15px; line-height: 20px; color: #555555;">
  						<!-- Button : BEGIN -->
  						<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" style="margin: auto;">
  							<tr>
  								<td style="border-radius: 3px; background: #222222; text-align: center;" class="button-td">
  									<a href="{url}/topic/{topicSlug}" style="background: #222222; border: 15px solid #222222; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; font-size: 13px; line-height: 1.1; text-align: center; text-decoration: none; display: block; border-radius: 3px; font-weight: bold;" class="button-a">
  										<span style="color:#ffffff;" class="button-link">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;לחץ לצפיה בקטגוריה&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>
  									</a>
  								</td>
  							</tr>
  						</table><p>
  	תודה,<br />
  	<strong>{site_title}</strong>
  </p>
  <p>
  	אתה מקבל מייל זה כי נרשמת כמנוי לקטגוריית <a href="{url}/category/{category.slug}">{category.name}</a>.
  </p>					</td>
  				</tr>
  			</table>
  		</td>
  	</tr>
  	<!-- 1 Column Text + Button : END -->
  
  </table>
  <!-- Email Body : END -->
  
  			<!-- Email Footer : BEGIN -->
  			<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="100%" style="max-width: 680px;">
  				<tr>
  					<td style="padding: 40px 10px;width: 100%;font-size: 12px; font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Helvetica,Arial,sans-serif,Apple Color Emoji,Segoe UI Emoji,Segoe UI Symbol; line-height:18px; text-align: center; color: #888888;">
  						<br><br>
  						<!-- IF showUnsubscribe -->
  						התראת הפוסט הזו נשלחה אליך על-פי הגדרות החשבון שלך. <a href="{url}/uid/{uid}/settings">לחץ כאן לשנות הגדרות אלו</a>.
  						<!-- ENDIF showUnsubscribe -->
  						<br><br>
  					</td>
  				</tr>
  			</table>
  			<!-- Email Footer : END -->
  
  			<!--[if mso]>
  			</td>
  			</tr>
  			</table>
  			<![endif]-->
  		</div>
  
    </center>
  </body>
  
  </html>
  

  תחליף את urt_logo בכתובת של לוגו שיופיע בראש המייל

  אגב, ה template של categoryNotifications_post כבר לא יהיה רלוונטי לאחר החלפת הקובץ categoryNotifications.js כי זה לא ישלח מיילים על כל תגובה גם ככה.

  תודה! מה שינית בתבנית המייל? • @GolanArt אמר בחדש באתר, סוף סוף אפשר לעקוב אחרי קטגוריה!:

  תודה! מה שינית בתבנית המייל?

  לקחתי תבנית מייל רגילה של nodebb והתאמתי אותה על בסיס התבנית מייל הבחירת מחדל של התוסף. • @GolanArt אמר בחדש באתר, סוף סוף אפשר לעקוב אחרי קטגוריה!:

  אחלה תודה!

  כמובן לאחר החלפת הקובץ לעשות build מחדש לפורום.
  (יכול להיות שגם הפעלה מחדש מספיקה כי זה תוסף אבל לייתר ביטחון...)


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

עיצוב: GolanArt

18
מחובר

2.3k
משתמשים

4.1k
נושאים

31.6k
פוסטים