עצלנות או עצלות


 • P ניהול

  תמיד חשבתי שהמילה 'עַצְלָנוּת' היא לא תקנית,
  השבוע גיליתי שטעיתי, היא תקנית.
  אז מה בעצם ההבדל בין 'עַצְלוּת' לבין 'עַצְלָנוּת'? רק המשלב הלשוני או שיש הבדל גם במשמעות?
  ואותה שאלה לגבי 'עָצֵל' ו'עַצְלָן'.


 • En P P ניהול

  המילה במקורותינו היא "עצל" - "לך אל נמלה עצל".
  סיומן Xן מבטאת אחד העובד בתחום מסויים: מדען, פסנתרן.

  יתכן (וזו רק ספקולציה) שהמילה עצל/ות מבטאת את הדבר כתכונה, ואילו המילה עצלנ/ות - מבטאת זאת כמהות.
  ליתר ביטחון ביררתי מול האקדמיה. להלן תשובתם:
  עצלות ועצלנות הן מילים נרדפות.
  עצלות - במשקל גַדְלוּת, עַצְבוּת ועוד - באה כבר תנ"ך: "צוֹפִיָּה הֲלִיכוֹת בֵּיתָהּ וְלֶחֶם עַצְלוּת לֹא תֹאכֵל" (משלי לא, כז). זאת ההיקרות היחידה של המילה בתנ"ך, והיא מתועדת עוד במדרשים ובתלמוד הבבלי.
  עצלנות - כנראה מן 'עצלן' - מתועדת מן הספרות הרבנית ואילך. • @Art-Studio אמר בעצלנות או עצלות:

  יתכן (וזו רק ספקולציה) שהמילה עצל/ות מבטאת את הדבר כתכונה, ואילו המילה עצלנ/ות - מבטאת זאת כמהות.

  ציטוט מכאן:

  הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זי"ע ביאר באופן נפלא, מדוע נקרא חודש זה חודש "ניסן", ואם נקרא כך על שם הניסים שאירעו בו, יש לקרוא לו "נס" או "ניסים", אך למה ניסן? אלא, הסביר על פי אמרתו הידועה של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע בביאור התפילה שאנו מתפללים ביום כיפור "כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור".
  ולכאורה, מהו "סלחן" ו"מחלן", מדוע לא "סולח" ו"מוחל"? אלא שבגמרא (בבא מציעא ל"ג.) אמרו, שהחיוב לעזור לפרוק ולטעון מחמור הרובץ תחת משאו הוא בחמור רובץ, ולא רבצן. פירש רש"י: "רובץ", מקרה הוא לו שרובץ תחת משאו בפעם הזאת, ולא "רבצן" הרגיל בכך.
  אבל הקדוש ברוך הוא אינו סולח ומוחל פעם אחת בלבד, אלא "מחלן" ו"סלחן", רגיל בכך פעם אחר פעם, בכל דור ודור.
  ולכן חודש "ניסן" נקרא כך בלשון הזה, ולא "נס", כי הניסים לא התרחשו רק פעם אחת ותו לא, זהו החודש שבו נגאלו ועתידים להיגאל, והרבה ישועות נעשו ויעשו בו, לכן הוא אינו נקרא "ניסים" אלא "ניסן" חודש שהניסים ממשיכים להתרחש בו בכל עת ובכל שעה, וזהו שאנו אומרים בפיוט ליוצרות של "פרשת החודש" - החודש אשר בו ישועות מקיפות - שבאות ומקיפות אותנו מידי שנה ושנה ...


 • En P P ניהול

  תודה, פירוש יפה. החכמתי.
  וברוך שכיוונתי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

עיצוב: GolanArt

4
מחובר

2.0k
משתמשים

3.9k
נושאים

30.6k
פוסטים