פרטי הקבוצה פרטי

סופרות וכתיבה מקצועית - נשים

רשימת חברי הקבוצה

 • RE: המשפט היומי

  She desires to help people.
  שי דיזיירז טו הלפ פיפל.
  היא משתוקקת לעזור לאנשים.

  she - היא.
  desires - השתוקק. מילת המקור: desire - רצון עז, חשק, השתוקקות. *
  to help - לעזור.
  people - אנשים.

  *
  במילה זו נוספה האות s משום שהיא באת לאחר אחד מכינויי הגוף: he, se, it.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  What do you regret the most?
  וואט דו יו ריגרט ד'ה מואוסט?
  על מה אתה הכי מתחרט?

  what - מה, על מה.
  do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  regret - התחרט. וכן במשמעות של: הצטער.
  the most - הכי.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  He tried to steal my wallet.
  הי טרייד טו סטיל מיי וולט.
  הוא ניסה לגנוב את הארנק שלי.

  he - הוא.
  tried - ניסה (צורת העבר). מילת המקור: try. *
  to steal - לגנוב.
  my - שלי.
  wallet - ארנק.


  * כאשר מילה מסתיימת באות y ולפניה יש אות עיצור, ויש לשנותה לעבר - משמיטים את האות y ומוסיפים ied.
  כאשר יש צורך להוסיף למילה כזו את האות s, משמיטים את האות y ומוסיפים ies.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Don't lie to me.
  דונ'ט ליי טו מי.
  אל תשקר לי.

  Don't - לא, אל. קיצור המילים do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  lie - לשקר.
  to - ל.
  me - אני.
  to me - לי.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  You have three days to consider your options.
  יו הב ת'רי דייז טו קונסידר יור אופשנס.
  יש לך שלושה ימים לשקול את האפשרויות שלך.

  You - את / אתה / אתם / אתן.
  have - יש.
  You have - יש לך.
  three - שלוש.
  days - ימים.
  to consider - לשקול.
  your - שלך / שלכם / שלכן.
  options - אופציות, אפשרויות.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  I heard you the first time.
  איי הרד יו ד'ה פירסט טיים.
  שמעתי אותך בפעם הראשונה.

  I - אני.
  heard - שמעתי (פועל בצורת v2 [וכן בצורת v3]). הפועל בצורת המקור (v1) הינו hear.
  you - אותך / אתכם / אתכן.
  the - ה.
  first - ראשון.
  time - פעם / זמן.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  She doesn't like her job.
  שי דאזנ'ט לייק היר ג'וב.
  היא לא אוהבת את העבודה שלה.

  she - היא.
  doesn't - לא. קיצור המילים does (דאז) - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it + המילה not (נאט) - לא.
  like - אוהבת, מחבבת.
  her - שלה.
  job - עבודה.

  פורסם במדריכים