פרטי הקבוצה פרטי

סופרות וכתיבה מקצועית - נשים

 • RE: המשפט היומי

  It's one of the best methods.
  איט'ס וון אוב ד'ה בסט מת'הודס.
  זו אחת השיטות הכי טובות.

  it's - קיצור של: it is. פירוש המילה it - זה (חי, צומח, דומם). is - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it.
  one - אחד, אחת.
  of - של.
  the - ה.
  best - הטוב ביותר.
  method - שיטה, מתודיקה. תוספת האות s לריבוי.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  It's definitely very effective.
  איט'ס דפנטלי ורי אפקטיב.
  זה בהחלט יעיל מאד.

  it's - קיצור של: it is. פירוש המילה it - זה (חי, צומח, דומם). is - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it.
  definitely - בהחלט.
  very - מאד.
  effective - אפקטיבי, יעיל.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  You don't use your potential.
  יו דונ'ט יוז יור פוטנצ'ל.
  אתה לא משתמש בפוטנציאל שלך.

  you - את / אתה / אתם / אתן.
  don't - לא. קיצור המילים do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  use - להשתמש.
  your - שלך / שלכם / שלכן.
  potential - פוטנציאל.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Does he eat spicy food?
  דאז הי איט ספייסי פוד?
  האם הוא אוכל אוכל חריף?

  does - does - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it. במקרה כזה, הפועל לא יקבל תוספת s.
  He - הוא.
  eat - אוכל, לאכול.
  spicy - חריף, מתובל, פיקנטי.
  food - אוכל.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  He helps people make investments.
  הי הלפס פיפל מייק אינבסטמנטס.
  הוא עוזר לאנשים לבצע השקעות.

  he - הוא.
  helps - עוזר (גוף שלישי יחיד בתוספת האות s). מילת המקור - help - עזרה.
  people - אנשים.
  make - לעשות, ליצור, לבצע.
  investments - השקעות.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  It is very sweet.
  איד איז וורי סוויט.
  זה מתוק מאד.

  it - זה (חי / צומח / דומם).
  is - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it.
  very - מאד.
  sweet - מתוק.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  You are inquisitive.
  יו אר אינקוויזיטיב.
  אתה חקרן.

  you - את / אתה / אתם / אתן.
  are - פועל עזר בהווה לגופים we, you, they.
  inquisitive - חקרן, סקרן.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  What so you know about education?
  וואט דו יו נואו אבאוט אג'יוקיישן?
  מה אתה יודע על חינוך?

  what - מה.
  do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  know - לדעת.
  about - על, על אודות.
  education - חינוך.

  פורסם במדריכים