פרטי הקבוצה פרטי

מפיץ

 • RE: תודה רבה בשם כל חברי הפורום ל"משפט היומי"

  To the devoted teacher
  למורה המסורה
  Who teaches wisely
  שמלמדת בחכמה
  Every day, without missing out
  כל יום, בלי פספוס
  A useful sentence in English.
  משפט שימושי באנגלית.

  In honor of 200 posts,
  לכבוד 200 פוסטים,
  Receive our blessings for a happy, fruitful and successful year!
  קבלי את ברכותנו לשנה טובה, פוריה ומוצלחת!

  With endless appreciation ...
  בהערכה אינסופית...

  😊 👍

  פורסם בעל הפורום
 • RE: המשפט היומי

  I don't like washing dishes.
  איי דונ'ט לייק וושינג דישז.
  אני לא אוהבת להדיח כלים.

  I - אני.
  don't - לא. קיצור המילים do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  like - לאהוב, לחבב.
  washing - להדיח, לשטוף (הווה ממושך). מילת המקור: wash.
  dishes - כלי אוכל.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Do you remember me?
  דו יו ריממבר מי?
  האם אתם זוכרים אותי?

  do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they. כאשר מילה זו קודמת לנושא - היא מבטאת שאלה; האם.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  remember - לזכור.
  me - אותי.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  It will be dark soon.
  איט וויל-בי דארק סון.
  יהיה חושך בקרוב.

  it - זה (חי / צומח / דומם).
  will - פועל עזר בעתיד.
  be - להיות.
  will be - יהיה.
  dark - חושך, שחור, כהה, חשוך.
  soon - בקרוב.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Sometimes I forget to fasten my seatbelt.
  סאמטיימס איי פורגט טו פסן מיי סיטבלט.
  לפעמים אני שוכח להדק את חגורת הבטיחות שלי.

  sometimes - לפעמים.
  I - אני.
  forget - לשכוח.
  to fasten - להדק.
  my - שלי.
  seatbelt - חגורת בטיחות.

  פורסם במדריכים