פרטי הקבוצה פרטי

מנהלים En

רשימת חברי הקבוצה

 • RE: המשפט היומי

  I would like the menu, please.
  איי ווד לייק ד'ה מניו, פליז.
  אשמח לקבל את התפריט, בבקשה.

  I - אני.
  would like - רוצה (נימוסי).
  the - ה.
  menu - תפריט.
  please - אנא, בבקשה.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Is there a youth hostel neerby?
  איז ד'ר א יות' הוסטל נירביי?
  האם יש אכסניית נוער בסביבה?

  is - פועל עזר בהווה לגופים he, she, it.
  there - שם, יש.
  is there - האם יש (משום שפועל העזר ראשון - המשפט הופך לשאלה).
  a - בא לפני שם עצם יחיד. אם שם עצם יחיד מתחיל באחת מאותיות ניקוד: a, e, i, o, u - יש להוסיף an במקום a.
  youth - נוער.
  hostel - אכסניה.
  neerby - קרוב, סמוך.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Do you have anything cheaper?
  דו יו הב אנית'ינג צ'יפר?
  יש לך משהו זול יותר?

  do - פועל עזר לגופים I, you, we, they. כאשר מילה זו מגיעה בתחילת משפט, פירושה: האם.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  have - יש.
  anything - כל דבר, משהו.
  cheaper - זול יותר. מילת המקור: cheap - זול. תוספת האותיות er באה לרבות (more).

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  I don't like that.
  איי דונ'ט לייק ד'אט.
  זה לא מוצא חן בעיניי.

  I - אני.
  don't - לא. קיצור המילים do - פועל עזר בהווה של הגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  like - אוהב, מחבב.
  that - זה (רחוק במקום או בזמן).

  פורסם במדריכים