הנהלת מקצועות וחבריה יחד עם כל בית ישראל יושבים שבעה וכואבים עם המשפחות האבלות. ינחם אותנו ה' ויחיש לנו במהרה את הגאולה השלימה ולא נדע עוד צער.

 • 3
 • 16
 • 4
 • 12
 • 1
 • 4
 • 2
 • 1
 • 4
 • 8
 • 5
 • 1
 • 13
 • 9
 • 21
 • 2
 • 19
 • 1
 • 1
 • 2
עיצוב: GolanArt

1
מחובר

2.7k
משתמשים

4.3k
נושאים

32.9k
פוסטים