בפלייבק זה אין ברקע "כל הזכויות שמורות", הרוצה להשתמש בו - מוזמן בשמחה. (ללא תשלום)

פלייבק I love you Hashem.mp3