@בן-עמרם אמר בשאל את המומחה חזר: באיזה נושאים יש מומחה שיענה