@Tchiya אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה: @אייל אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה: @margalit אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה: @אייל לעריכה בסיסית יש את AUDACITY אני לא השתמשתי עם זה אף פעם אבל הבנתי שזאת תוכנה נוחה איפה אני יכול להשיג את זה? כאן תודה רבה!