@Tchiya אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה:

@אייל אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה:

@margalit אמר בתוכנה לעריכת מוזיקה:

@אייל
לעריכה בסיסית יש את AUDACITY
אני לא השתמשתי עם זה אף פעם אבל הבנתי שזאת תוכנה נוחה

איפה אני יכול להשיג את זה?

כאן

תודה רבה!