@GolanArt אני לא יודע מה עדיף לגוגל. אני יודע מה טוב יותר לבני אדם. משתנה. אם זה קבוע אנשים פותחים כמה כרטיסיות וכל פעם כשמחפשים משהו עוברים על כל הכרטיסיות. זה לא נח.