ציור לפעילות בית ספרית בנושא עין טובה ואהבת הזולת.