אוי, זה טוב. גם הכתיבה וגם הסיטואציה. כמובן, נותר ללמד עליו זכות שהוא קצר רואי. או ששיטתו היא "דייך במה שאסרה לך תורה", ובכל השאר הוא מפרגן לעצמו את הטוב ביותר שניתן להפיק בגבולות המותר.