@rachely קודם כל בהצלחה!!! כל עזרה שתצטרכי את יכולה לפנות אלי בכיף ואני אעזור לך, יש לי מלא חומר בחשבון. לגבי הכנה למיצב, צריך קודם לדעת את הרמה של הכיתה בשביל לענות לך על זה. תדברי עם המורה שהייתה להם תבדקי מה הרמה שלהם ועד איפה הם הגיעו בחומר. היא גם תדע לכוון אותך איך להכין אותם, היא מכירה את צורת הלמידה שלהם ואותם היא הכי תוכל לעזור לך. בגדול, צריך לסיים איתם את הספרים של כיתה ה' ולעבור איתם על מיצבים משנים קודמות כדי לוודא שהם באמת יודעים את החומר ומוכנים מספיק. כמה שיותר חזרות על מיצבים יותר טוב. בהצלחה!!!