@איצ-וק אמר בשחזור מקור קובץ: ניתן להקצות לכונן הנ"ל אות קבועה (בניהול דיסקים) איפה מגדירים את זה?