@GolanArt אמר במזל טוב! הפורום נפתח...: @קומפיקס-פרסומון-לשעבר אמר במזל טוב! הפורום נפתח...: @Men770 אמר במזל טוב! הפורום נפתח...: @קומפיקס-פרסומון-לשעבר אתה צריך למלא את הטופס 'בקשת הצטרפות לקבוצת עסקים' כאן. מילאתי. כתוב שם דאו"ל במקום דוא"ל. זה הטופס הנכון: תודה רבה. עדיין כתוב דאו"ל...