@מתמחה-במחשבים מועדים לשמחה .
30MA ו 0.03A זה היינו הך(ערכים זהים,בהצגה שונה),הדגם המופיע בתמונה הינו דגם A ומאושר לשימוש ביתי, ומספק הגנה מקיפה הן מפני התחשמלויות במגע ישיר,והן מפני דלקות במצב בו מוליך האפס(כחול) ומוליך הארקה (צהוב) מקוצרים .
יש לבודקו אחת לחודש באמצעות הלחצן.
כל טוב.