לקישוטים כאלו...... צריך עוגת בסיס מקלקר כדי שיעמדו יפה ולא יפגעו במשך כל זמן הנסיונות הללו