בן של מלך התשואות במסלולי הלכה שבפיקוח תשואה כהלכה הם הגבהות ביותר מבין מסלולי ההלכה תוכל לראות במסלולי חיסכון לכל ילד והפנסיה שלהם שעדיין לא מלאו להם שנה והם הראשונים בתשואות [לשם דוגמא חיסכון לכל ילד אלטשולר הלכה ב 12 חודשים האחרונים עם תשואה של 5.22 ופסגות הלכה עם 3.39, וכן בפנסיה] לענין היקף הנכסים והתשואות של אלטשולר הרי הם מופעים בגמל נט והודרתי לכאן תודה0_1531848972021_גמל נט.pdf