רק הערה קטנה. הואיל ואתה אומר שהנך שכיר ומקבל תלוש משכורת. באם התלוש שלך עובר את תקרת העסק פטור השנתי (שעומד על סכום של 99,003 נכון לתחילת 2018, הרי שלא תוכל להיות עוסק פטור כי התלוש יחשב כהכנסה. וכן אם הוא נמוך יותר הרי שתוכל רק להרוויח את הפער כעוסק פטור ותצטרך לתיאום מס. וכן תצטרך לניהול ספרים חד-צידי/כפולה. ובאמת מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בעניין. ובעניין הצהרת הון, איני יכול להדגיש כמה חשוב הוא לעשות זאת עם יועץ מס או רואה חשבון. כמו כן, כאחד העוסק בתחום הפרסום ומיתוג, כדאי לך לשקול האם באמת כדאי לך להיות עוסק פטור, או שמא עדיף להיות כבר עוסק מורשה. וגם זאת כדאי להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון. וכן לקחת בחשבון כ"יועץ" את הפן המיתוגי שבעניין.