@אליהו-פריד אמר במהו טיפו-גרפיה בכמה שפחות מילים כי עליהם לגמור את העבודה כמה שיותר מהר. ועל כן, עיקר מקצועם הוא לפתור בעיות מלמעלה להגיע לרמה סבירה של עימוד, אך בוודאי שלא משובחת. בתוכנת תג יש קרנינגים מדויקים להרבה גופנים, וגם אם לא, אז לומדים איך לטפל בקרנינג באותיות בצורה מדויקת שזה יהיה אוטומטי למשל: כשמגיע אות נגיד י' לפני ח ויש שם רווח גדול מדי אז בקרנינג מטפלים באות הספציפית ומקטינים את הרווח. ומעתה כל פעם שיבוא האות י ואחרי זה ח אוטומטית הוא יקטין את הרווח כפי מה שהוגדר